บริการรับจัดไฟแนนซ์

เอกสารที่ต้องเตรียม
กรณีที่ซื้อขาย และต้องการจัดไฟแนนซ์

เอกสารประกอบการพิจารณา ผู้ขาย ผู้ซื้อ ผู้คำประกัน

1. คู่มือทะเบียนรถ

2. บัตรประชาชน

3. ทะเบียนบ้าน

4. เอกสารทางการเงินอื่นๆ

5. สัญญาซื้อขาย ระหว่าง


กรณีที่ขอสินเชื่อเพื่อเงินสด

เอกสารประกอบการพิจารณา เจ้าของรถ ผู้คำประกัน

1. คู่มือทะเบียนรถ

2. บัตรประชาชน

3. ทะเบียนบ้าน

4. เอกสารทางการเงินอื่นๆ

 
 
สอบถามเพิ่มเติม 294 ม.15 ถ.ราชโยธา ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร.053-718707 แฟกซ์.053-718707
URL : www.denhamoter.com

Copyright © 2013 All rights reserved. Design by WebDesignChiangrai.com
มือถือ : 08-3573-6061 Email : Chaleamphol@gmail.com
ถ้ามีปัญหาการใช้งานกรูณาโหลด Google Chrome

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน